IBK

Võtke ühendust; info@ibk.ee; ibk.tooohutus@gmail.com   +372 56 675 936       MTR: Töötervishoiuteenus nr STV000017

Tööohutusalase dokumentatsiooni koostamine ja töötajate juhendamine
 
Ohutusjuhendid töökohtadele (tehtavale tööle).
Ohutusjuhendid seadmetele.
Kõik vajalik dokumentatsioon, mis nõutud seaduste ja õigusaktidega.
Töötajatele ohutusjuhendite ja riskianalüüsi tutvustamine.

 
 

Töökeskkonna riskianalüüs 


Tööõnnetused, kutsehaigused ja tööst põhjustatud haigused ohustavad töötaja elu, kahjustavad suuremal või vähemal määral tema tervist, mõjutades ühtlasi negatiivselt ka ettevõtte tegevust ja mainet (toodangu vähenemine, seadmete kahjustumine, klientide usalduse kaotamine jms.) ning tuues kaasa mitmesuguseid kaudseid mõjustavaid tagajärgi ja kulutusi.
Analüüsi käigus selgub, kas ohutuse tagamiseks käesoleva ajani rakendatud abinõud on piisavad või vajavad täiendamist.
 
Töökeskkonnaspetsialisti teenus 

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõige 2 kohaselt võib ettevõte selle teenuse sisse osta, õieti peab kui omas ettevõttes vastava pädevusega töötaja puudub.Meil on olemas kogenud töökeskkonnaspetsialistid, kes on läbinud vastavad koolitused.